Ömer Lütfi Karagöz

Ömer Lütfi Karagöz

Network, Communication & Security Group Senior Manager, Migros

Ömer Lütfi Karagöz, 1999 yılından beri Migros'ta Bilgi Teknoloji altyapıları konularında Türkiye'de ve Avrupa'da ilk olan birçok projenin hayata geçirilmesinde aktif rol almıştır. Son yıllarda oldukça karmaşıklaşan BT altyapılarını minimum güvenlik riskleri, maksimum verimlilik ve basitlik ilkeleri ile yönetebilmek adına Migros'ta birçok yatırımın yapılmasına ve yeni iş modellerinin oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Özellikle Türkiye'de en yaygın ve verimli hibrit “Bulut Teknolojileri” kullanan ve bu konuda ödüllere sahip, Türkiye'de ilk kez ìki servis sağlayıcı ve iki uydu operatörü entegrasyonuyla network altyapısını maksimum erişebilirliğe kavuşturan ağ mimarisi kuran, Türkiye'nin en geniş kapsamlı PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standart) regulasyonuna uyumluluğu bulunan, perakendenin öncüsü Migros'ta gerçekleştirilen altyapı dönüşüm projeleri birçok kurum tarafından örnek alınmaktadır.